Loading...
Memuat Surat...

Surat Pengunduran Diri (Resign)


2
Kembali 100% Cetak

SURAT PENGUNDURAN DIRI

,

Kepada Yth.

Di tempat

Dengan Hormat,

Melalui surat ini saya bermaksud mengundurkan diri sebagai di terhitung sejak .

Saya sangat berterimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bekerja di , saya juga meminta maaf kepada seluruh karyawan dan pimpinan apabila terdapat kesalahan yang telah saya lakukan selama bekerja.

Demikian Surat Pengunduran Diri ini saya tulis dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran. Saya berharap dapat terus berjaya dan memperoleh yang terbaik.

Hormat Saya( )
Chat CS